Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99)10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä:

Jarmo Toikka Ky
Huovilantie 14
46901 Inkeroinen
Y-tunnus: 0548750-8
Puh 05 3634 412

Rekisterin nimi:

Jarmo Toikka Ky:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Jarmo Toikka Ky voi käsitellä asiakkaan tai yksityisen kuluttajan henkilötietoja muun muassa palveluiden toteuttamiseen, tilausten seurantaan, laskutukseen, maksujen perintään sekä muihin laillisesti perusteltuihin käyttötarkoituksiin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Henkilötietoja käsitellään edellä lueteltujen toimenpiteiden edellyttämän ajan, ja säilytetään lainsäädännön edellyttämän ajan Jarmo Toikka Ky varmistaa, että henkilöt,joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta.

Rekisterin sisältö

Rekisteri voi sisältää henkilötietoja (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, henkilötunnus), asiakassuhdetta koskevia tietoja (asiakas-/sopimusnumero, tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, laskutus- ja maksutiedot ja perintään I iittyvät tiedot), ja mahdollisia muita asiakkaan itsensä antamia lisätietoja ja muita asiakkaan suostumuksella kerättyjä tietoja.

Säännönmukainen tietojenkeruu

Tiedot kerätään asiakassuhteen perustamisen yhteydessä rekisteröidyltä henkilöltä itseltään ja organisaation tietojen osalta mahdollisesti Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä, sekä verkkosivujen kautta. Henkilötietojen käsittelyyn ei tarvita rekisteröidyn erillistä suostumusta, koska rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn peruste on asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Asiakastietoja voidaan siirtää ja luovuttaa Jarmo Toikka Ky:n yhteistyökumppaneille, aliurakoitsijoille ja alihankkijoille, jos se on tarpeen palvelun tuottamiseksi. Tietoja voidaan siirtää ja luovuttaa EU n ja ETA n ulkopuolelle tietolainsäädännön mukaisin edellytyksin tai viranomaistoimien niin edellyttäessä. Muissa tapauksissa Jarmo Toikka Ky ei luovuta asiakkaalta saatuja henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman asiakkaan etukäteistä suostumusta, pois lukien viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jarmo Toikka Ky voi toimittaa asiakkaille tai yksityiselle kuluttajalle tämän pyynnöstä henkilö- ja muita tietoja ja raportteja tietosuojalainsäädännön sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Tietojen luovutuksessa ja sitä koskevassa menettelyssä noudatetaan aina kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön vaatimuksia. Pyynnöt henkilörekisteritietojen saamiseksi ja virheellisten tietojen korjaamiseksi esitetään Jarmo Toikka Ky:lle ja tietojen korjaamiseen, muuttamiseen tai poistamiseen liittyvät mahdolliset muutokset toteutetaan kuukauden sisällä

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkinointi- ja mielipidetutkimusta varten.

Kiviainekset suursäkissä Jarmo Toikalta koko Kymenlaakson alueelle.

Toimitamme tuotteita nyt myös suursäkeissä.

Toimitus asiakkaan antamaan toimitusosoitteeseen, nostolaitteella varustetulla kuorma-autolla.

Tilaukset: 05 3634 415 tai osta suoraan verkkokaupasta.

SUURSÄKIT

  • AA Gold luottoluokitus
  • Skal
  • Infra
  • Rala pätevyys
YLÖS