Tilausehdot

Tilausehdot

1. Ehtojen noudattaminen

Näitä toimitusehtoja noudatetaan, ellei kirjallisesti ole muuta sovittu toimituksissa, joissa Jarmo Toikka Ky (jäljempänä ”myyjä”) toimittaa tilaajalle kiviaineksia. Näitä toimitusehtoja noudatetaan myös suullisissa ostosopimuksissa.

2. Tarjouksen voimassaoloaika

Tarjous on voimassa neljätoista (14) päivää tarjouksen päiväyksestä, ellei toisin ilmoiteta. Sopimushinnat ovat voimassa tarjouksessa mainitun ajan, jonka jälkeen myyjä varaa oikeuden hinnan muutoksiin.

3. Hinnat

Toimitusten hinnat määräytyvät kulloinkin voimassa olevan hinnaston tai tarjouksen mukaan. Jos tarjouksen tekemisen jälkeen tavanomainen ajoreitti pysyvästi pitenee myyjästä riippumattomista syistä yli kaksi (2) kilometriä, myyjä varaa oikeuden kohtuulliseen lisäkorvaukseen. Kaikkiin hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Valtiovallan muuttaessa lainsäädännöllisillä toimenpiteillä veroa tai veronluonteista maksua, myyjä varaa oikeuden muuttaa toimitushintoja vastaavasti.

4. Laskutus ja maksuehdot

Myyjä pidättää itsellään omistusoikeuden myytyihin tavaroihin kunnes kauppahinta on kokonaan suoritettu myyjälle. Yksityis- ja kuluttajakaupassa maksuehtona on 14 pv netto, ja yrityksillä sopimuksen mukaan. Maksun viivästyessä peritään viivästyskorkona 8,5 %. Jarmo Toikka Ky:lla on viivästyskoron lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.

5. Kuljetus

Kuljetus tapahtuu yhdistelmäajoneuvoilla. Tilaajan vastuulla on työmaateiden kulkukelpoisuus ja esteettömyys. Teiden tulee täyttää toimituksiin soveltuvien ajoneuvojen suurinta leveyttä, pituutta, korkeutta sekä akseli- ja kokonaispainoja koskevien määräysten edellyttämät vaatimukset.

Tilaajan velvollisuus on osoittaa esteetön ja turvallinen paikka kuorman purkua varten.

6. Toimitus

Tuotteet toimitetaan arkipäivisin klo 6.00 -18.00 välisenä aikana. Muina ajankohtina tapahtuvista toimituksista on sovittava tapauskohtaisesti ja niistä mahdollisesti syntyvät lisäkustannukset veloitetaan erikseen. Toimitusajankohdan ja kuljetuskaluston varmistamiseksi tulee tilaus tehdä edellisenä päivänä klo 15.00 mennessä.

7. Vastaanottotarkastus ja toimituksen valvonta

Tilaajan velvollisuus on järjestää riittävä opastus ja vastaanottaja kuorman purku-paikalle. Kuorman purkamisen on tapahduttava viivytyksettä. Huomautukset silmämääräisesti havaittavista puutteista tai vioista tuotteen laadun tai määrän osalta on tehtävä heti. Kaikki tuotetta koskevat huomautukset on tehtävä kuitenkin joka tapauksessa seitsemän (7) päivän kuluessa kuorman purkamisesta. Tieto tuotteen käyttökohteesta perustuu tilaajan antamaan informaatioon.

8. Ylivoimainen este

Tarjous on voimassa ylivoimainen este -varauksin. Myyjä pidättää oikeuden ilman korvausvelvollisuutta joko siirtää toimituksen suorittamista, tai osittain purkaa toimitussopimus ylivoimaisen esteen, kuten sodan, mellakoiden, lakon, työsulun, Suomen Rakennusaineteollisuuden työnantajaliiton päättämän rakennusainesulun, myöhästyneiden tai toimittamatta jääneiden koneiden tai raaka-aineiden, koneissa tai laitoksissa tapahtuneiden vaurioiden, luonnon esteiden, liikennehäiriöiden ja toisten samankaltaisten tai niihin verrattavien toimitusesteiden tai -vaikeuksien sattuessa. Lakko tai työsulku katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun myyjä on sen kohteena tai siihen osallisena.

9. Myyjän vastuu

Myyjän vastuu kiviaineksen toimitukseen perustuvista vaatimuksista rajautuu aina vaatimuksen kohteena olevan toimituksen arvoon. Myyjä ei vastaa mistään välillisistä vahingoista.

10. Sopimuksen siirtäminen

Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman toisen sopijapuolen suostumusta. Myyjällä on kuitenkin oikeus siirtää sopimus myyjän kanssa samaan konserniin kuuluvalle toiselle yhtiölle edellyttäen, että myyjä pysyy siirron saajan ohella vastuussa sopimusvelvoitteiden täyttämisestä.

11. Mahdolliset erimielisyydet

Toimituksia koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti yhden (1) välimiehen toimesta välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaan. Myyjällä on kuitenkin oikeus vaatia kauppahinta tai muuta saatavaa myös tilaajan kotipaikan alioikeudessa tai valintansa mukaan Helsingin käräjäoikeudessa. Verkkokauppaan liittyvät lisäehdot

Jarmo Toikka Ky 0548750-8 (jäljempänä verkkokauppa) myy tuotteita yksityishenkilöille ja yrityksille. Pidätämme oikeuden toimitusehtojen ja hintojen muutoksiin. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. Toimitusten hinnat määräytyvät kyseisellä hetkellä verkkokaupassa olevien hintojen mukaan. Tilauksen tekemisen yhteydessä asiakas vahvistaa tekemänsä tilauksen suorittamalla verkkomaksun. Sopimus astuu voimaan tilauksen kirjauduttua myyjän järjestelmään ja asiakkaan samalla maksaessa tilauksen verkkokaupassa.

Kuluttajalla ei ole Kuluttajansuojalain (KSL 6:15) mukaista peruuttamisoikeutta, koska sopimus koskee tavaraa, jota luonteensa vuoksi ei voida palauttaa edelleen myytäväksi (KSL 6:16).

Maksu suoritetaan verkkokaupassa etukäteen. Rahtiin lasketaan yhteen jokainen toimitus toimitusten määrän ja tarvittavan kaluston mukaan. Toimitusten määrään vaikuttavat toimituspaikan sijainti sekä materiaalien saatavuus. Jarmotoikka Ky pidättää oikeuden valita toimituskaluston tilauksen mukaan vaikuttamatta hintaan.

Verkkokaupan yhteystiedot

Sähköposti: jt@jarmotoikka.fi
Puhelin: 05 3634 412
Postiosoite: Jarmo Toikka Ky, PL 6, 46901, Inkeroinen

Maksuehdot

Maksupalveluntarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7

Innova 2 Lutakonaukio 7 40100 Jyväskylä www.paytrail.com

Kiviainekset suursäkissä Jarmo Toikalta koko Kymenlaakson alueelle.

Toimitamme tuotteita nyt myös suursäkeissä.

Toimitus asiakkaan antamaan toimitusosoitteeseen, nostolaitteella varustetulla kuorma-autolla.

Tilaukset: 05 3634 415 tai osta suoraan verkkokaupasta.

SUURSÄKIT

  • AA Gold luottoluokitus
  • Skal
  • Infra
  • Rala pätevyys
YLÖS